tra-o-long-alishan-o-hai-phong
Thêm vào giỏ
Còn hàng

470.000₫/hộp 150gr

tra-so-919-o-hai-phong
Thêm vào giỏ
Còn hàng

870.000₫/hộp 150gr

tra-so-509-o-hai-phong
Thêm vào giỏ
Còn hàng

1.990.000₫/hộp 150gr

tra-so-313-o-hai-phong
Thêm vào giỏ
Còn hàng

1.400.000₫/hộp 150gr

tra-so-109-o-hai-phong
Thêm vào giỏ
Còn hàng

670.000₫/hộp 150gr

Tra-so-913-o-hai-phong
Thêm vào giỏ
Còn hàng

870.000₫/hộp 150gr

tra-o-long-o-hai-phong
Thêm vào giỏ
Còn hàng

120.000₫/gói 200gr

tra-o-long-o-hai-phong-2
Thêm vào giỏ
Còn hàng

200.000₫/gói 200gr

tra-o-long-o-hai-phong
Thêm vào giỏ
Còn hàng

300.000₫/gói 200gr

tra-o-long-nhan-sam-o-hai-phong
Thêm vào giỏ
Còn hàng

350.000₫/gói 200gr

tra-so-103-o-hai-phong
Thêm vào giỏ
Còn hàng

670.000₫/150g

Tra-pho-nhi-quyt-htea-15
Thêm vào giỏ
Còn hàng

450.000₫/hộp 200gr

Hong-tra-htea-07
Đọc tiếp
Hết hàng

350.000₫/hộp 200gr

Tra-long-tinh-htea (9)
Thêm vào giỏ
Còn hàng

550.000₫/100g

Tra-thiet-quan-am-o-hai-phong-htea-19
Thêm vào giỏ
Còn hàng

900.000₫/300g

Tra-pho-nhi-o-hai-phong-1
Thêm vào giỏ
Còn hàng

900.000₫/Bánh

Tra-pho-nhi-chin-o-hai-phong-1
Thêm vào giỏ
Còn hàng

800.000₫/Bánh

Tra-shan-tuyet-htea-02
Thêm vào giỏ
Còn hàng

300.000₫/hộp 100gr

Tra-shan-tuyet-htea-1
Thêm vào giỏ
Còn hàng
Dây-thia-canh-o-hai-phong-01-htea.vn
Thêm vào giỏ
Còn hàng

100.000₫/hộp 200gr

Tra-ca-gai-leo-htea-05
Thêm vào giỏ
Còn hàng

90.000₫/50 gói x 5g

Lá chè vằng ở Hải Phòng - Htea.vn
Thêm vào giỏ
Còn hàng

50.000₫/gói 0.5 Kg

Trà dây ở Hải Phòng - Htea.vn
Thêm vào giỏ
Còn hàng

90.000₫/gói 0.5 Kg

Cao-tra-vang-o-hai-phong-1
Thêm vào giỏ
Còn hàng

50.000₫/gói 20g

Trà nhân trần ở Hải Phòng - Htea.vn
Thêm vào giỏ
Còn hàng

30.000₫/10 gói 25g

che-dang-htea
Thêm vào giỏ
Còn hàng

50.000₫/100g

tra-giao-co-lam-htea
Thêm vào giỏ
Còn hàng

150.000₫/gói 300g

tra-hoa-hong-htea
Thêm vào giỏ
Còn hàng

100.000₫/100gr

Tra-hoa-cuc-o-hai-phong-3
Thêm vào giỏ
Còn hàng

150.000₫/50gr

Ấm Tử sa ở Hải Phòng - Htea.vn
Thêm vào giỏ
Còn hàng

3.000.000₫/ấm

Ấm Tử sa Nghi Hưng ở Hải Phòng - Htea.vn
Thêm vào giỏ
Còn hàng

3.000.000₫/ấm

Ấm Tử sa Nghi Hưng ở Hải Phòng - Htea.vn
Thêm vào giỏ
Còn hàng

2.000.000₫/ấm

am-tu-sa-vi-phan-1
Thêm vào giỏ
Còn hàng

3.000.000₫

Sản phẩm mới nhất
Tra-pho-nhi-quyt-htea-15
Thêm vào giỏ
Còn hàng

450.000₫/hộp 200gr

Tra-shan-tuyet-htea-02
Thêm vào giỏ
Còn hàng

300.000₫/hộp 100gr

Tra-shan-tuyet-htea-1
Thêm vào giỏ
Còn hàng
Hong-tra-htea-07
Đọc tiếp
Hết hàng

350.000₫/hộp 200gr

che-moc-cau-o-hai-phong
Thêm vào giỏ
Còn hàng

3.500.000₫/Kg