tra-o-long-alishan-o-hai-phong
Thêm vào giỏ
Còn hàng

470.000₫/hộp 150gr

tra-so-919-o-hai-phong
Thêm vào giỏ
Còn hàng

790.000₫/hộp 150gr

tra-so-509-o-hai-phong
Thêm vào giỏ
Còn hàng

1.990.000₫/hộp 150gr

tra-so-313-o-hai-phong
Thêm vào giỏ
Còn hàng

1.350.000₫/hộp 150gr

tra-so-109-o-hai-phong
Thêm vào giỏ
Còn hàng

590.000₫/hộp 150gr

Tra-so-913-o-hai-phong
Thêm vào giỏ
Còn hàng

790.000₫/hộp 150gr

tra-o-long-o-hai-phong
Thêm vào giỏ
Còn hàng

120.000₫/gói 200gr

tra-o-long-o-hai-phong-2
Thêm vào giỏ
Còn hàng

200.000₫/gói 200gr

tra-o-long-o-hai-phong
Thêm vào giỏ
Còn hàng

300.000₫/gói 200gr

tra-o-long-nhan-sam-o-hai-phong
Thêm vào giỏ
Còn hàng

300.000₫/gói 200gr

tra-so-103-o-hai-phong
Thêm vào giỏ
Còn hàng

590.000₫/150g

tra-long-tinh-htea
Thêm vào giỏ
Còn hàng

300.000₫/50g

thiet-quan-am-504
Thêm vào giỏ
Còn hàng

300.000₫/100g

pho-nhi-song-504
Thêm vào giỏ
Còn hàng

900.000₫/Bánh

dsc02680
Thêm vào giỏ
Còn hàng

800.000₫/Bánh

Dây-thia-canh-o-hai-phong-01-htea.vn
Thêm vào giỏ
Còn hàng

100.000₫/hộp 200gr

Thêm vào giỏ
Còn hàng

70.000₫/Hộp

Lá chè vằng ở Hải Phòng - Htea.vn
Thêm vào giỏ
Còn hàng

40.000₫/gói 0.5 Kg

Trà dây ở Hải Phòng - Htea.vn
Thêm vào giỏ
Còn hàng

90.000₫/gói 0.5 Kg

Siêu thị trà H-tea Hải Phòng
Thêm vào giỏ
Còn hàng

50.000₫/gói 20g

Trà nhân trần ở Hải Phòng - Htea.vn
Thêm vào giỏ
Còn hàng

30.000₫/10 gói 25g

che-dang-htea
Thêm vào giỏ
Còn hàng

50.000₫/100g

tra-giao-co-lam-htea
Thêm vào giỏ
Còn hàng

150.000₫/gói 300g

tra-hoa-hong-htea
Thêm vào giỏ
Còn hàng

100.000₫/100gr

tra-hoa-cuc-Htea
Thêm vào giỏ
Còn hàng

100.000₫/100gr

tra-cung-dinh-hue--htea
Thêm vào giỏ
Còn hàng

150.000₫/20 gói x (30g<2g/gói)

tra-san-dua-htea-hai-phong3
Thêm vào giỏ
Còn hàng

10.000₫/70gr

Ấm Tử sa ở Hải Phòng - Htea.vn
Thêm vào giỏ
Còn hàng

3.000.000₫/ấm

Ấm Tử sa Nghi Hưng ở Hải Phòng - Htea.vn
Thêm vào giỏ
Còn hàng

3.000.000₫/ấm

Ấm Tử sa Nghi Hưng ở Hải Phòng - Htea.vn
Thêm vào giỏ
Còn hàng

2.000.000₫/ấm

gia-treo-loc-tra
Thêm vào giỏ
Còn hàng

250.000₫/bộ

14100294_1136425393096158_5808862024398965158_n
Thêm vào giỏ
Còn hàng
khay-tra-de-su-vang
Thêm vào giỏ
Còn hàng

400.000₫/Khay

unnamed-6
Thêm vào giỏ
Còn hàng

400.000₫/Khay

unnamed-8
Thêm vào giỏ
Còn hàng

400.000₫/Khay 350.000₫/Khay

tb2tvehbvxxxxxrxpxxxxxxxxxx_24528810591-300x244
Thêm vào giỏ
Còn hàng

750.000₫/bàn

tb29jgfcpxxxxxsxpxxxxxxxxxx_629445551
Thêm vào giỏ
Còn hàng

300.000₫

am-tu-sa-vi-phan-1
Thêm vào giỏ
Còn hàng

3.000.000₫

Khuyến mãi
unnamed-8
Thêm vào giỏ
Còn hàng

400.000₫/Khay 350.000₫/Khay

Sản phẩm mới nhất
che-moc-cau-o-hai-phong
Thêm vào giỏ
Còn hàng

3.000.000₫/Kg

tra-o-long-alishan-o-hai-phong
Thêm vào giỏ
Còn hàng

470.000₫/hộp 150gr

tra-so-919-o-hai-phong
Thêm vào giỏ
Còn hàng

790.000₫/hộp 150gr

tra-so-509-o-hai-phong
Thêm vào giỏ
Còn hàng

1.990.000₫/hộp 150gr

tra-so-313-o-hai-phong
Thêm vào giỏ
Còn hàng

1.350.000₫/hộp 150gr

tra-so-109-o-hai-phong
Thêm vào giỏ
Còn hàng

590.000₫/hộp 150gr