Tra-so-103-htea.vn
Thêm vào giỏ
Còn hàng

720.000₫/hộp 150gr

tra-o-long-alishan-o-hai-phong
Thêm vào giỏ
Còn hàng

600.000₫/hộp 150gr

tra-so-919-o-hai-phong
Thêm vào giỏ
Còn hàng

900.000₫/hộp 150gr

tra-so-509-o-hai-phong
Thêm vào giỏ
Còn hàng

2.300.000₫/hộp 150gr

tra-so-313-o-hai-phong
Thêm vào giỏ
Còn hàng

1.500.000₫/hộp 150gr

tra-so-109-o-hai-phong
Thêm vào giỏ
Còn hàng

720.000₫/hộp 150gr

Tra-so-913-o-hai-phong
Thêm vào giỏ
Còn hàng

900.000₫/hộp 150gr

tra-o-long-o-hai-phong
Thêm vào giỏ
Còn hàng

120.000₫/gói 200gr

tra-o-long-o-hai-phong-2
Thêm vào giỏ
Còn hàng

200.000₫/gói 200gr

tra-o-long-o-hai-phong
Thêm vào giỏ
Còn hàng

300.000₫/gói 200gr

tra-o-long-nhan-sam-o-hai-phong
Thêm vào giỏ
Còn hàng

420.000₫/gói 200gr

Tra-pho-nhi-quyt-htea-15
Thêm vào giỏ
Còn hàng

800.000₫/hộp 200gr

Hong-tra-htea-07
Đọc tiếp
Hết hàng

550.000₫/hộp 200gr

Tra-long-tinh-htea (9)
Thêm vào giỏ
Còn hàng

570.000₫/100g

Tra-thiet-quan-am-o-hai-phong-htea-19
Thêm vào giỏ
Còn hàng

900.000₫/300g

Tra-pho-nhi-o-hai-phong-1
Thêm vào giỏ
Còn hàng

1.500.000₫/Bánh

Tra-pho-nhi-chin-o-hai-phong-1
Thêm vào giỏ
Còn hàng

1.500.000₫/Bánh

Tra_dong_trung_ha_thao_htea02
Thêm vào giỏ
Còn hàng

550.000₫/hộp 30gr

Tra-nhai-htea-06
Thêm vào giỏ
Còn hàng

150.000₫/500gr

Hong-tra-Htea-08
Thêm vào giỏ
Còn hàng

120.000₫/500gr

Tra-den-htea-17
Thêm vào giỏ
Còn hàng

120.000₫/500gr

Tra_atiso_Htea_01
Thêm vào giỏ
Còn hàng

100.000₫

Tra-shan-tuyet-htea-02
Thêm vào giỏ
Còn hàng

300.000₫/hộp 100gr

Tra-shan-tuyet-htea-1
Thêm vào giỏ
Còn hàng
Dây-thia-canh-o-hai-phong-01-htea.vn
Thêm vào giỏ
Còn hàng

100.000₫/hộp 200gr

Tra-ca-gai-leo-htea-05
Thêm vào giỏ
Còn hàng

100.000₫/50 gói x 5g

Lá chè vằng ở Hải Phòng - Htea.vn
Thêm vào giỏ
Còn hàng

65.000₫/gói 0.5 Kg

Trà dây ở Hải Phòng - Htea.vn
Thêm vào giỏ
Còn hàng

100.000₫/gói 0.5 Kg

Cao-tra-vang-o-hai-phong-1
Thêm vào giỏ
Còn hàng

50.000₫/gói 20g

Ban-tra-dien-htea-02
Thêm vào giỏ
Còn hàng

5.500.000₫/Bộ

Ấm Tử sa ở Hải Phòng - Htea.vn
Thêm vào giỏ
Còn hàng

3.000.000₫/ấm

Ấm Tử sa Nghi Hưng ở Hải Phòng - Htea.vn
Thêm vào giỏ
Còn hàng

3.000.000₫/ấm

Ấm Tử sa Nghi Hưng ở Hải Phòng - Htea.vn
Thêm vào giỏ
Còn hàng

2.000.000₫/ấm

gia-treo-loc-tra
Thêm vào giỏ
Còn hàng

250.000₫/bộ

14100294_1136425393096158_5808862024398965158_n
Thêm vào giỏ
Còn hàng
khay-tra-de-su-vang
Thêm vào giỏ
Còn hàng

400.000₫/Khay

unnamed-6
Thêm vào giỏ
Còn hàng

400.000₫/Khay

unnamed-8
Thêm vào giỏ
Còn hàng

350.000₫/Khay

tb2tvehbvxxxxxrxpxxxxxxxxxx_24528810591-300x244
Thêm vào giỏ
Còn hàng

750.000₫/bàn

tb29jgfcpxxxxxsxpxxxxxxxxxx_629445551
Thêm vào giỏ
Còn hàng

300.000₫

Sản phẩm mới nhất
Tra_dong_trung_ha_thao_htea02
Thêm vào giỏ
Còn hàng

550.000₫/hộp 30gr

Ban-tra-dien-htea-02
Thêm vào giỏ
Còn hàng

5.500.000₫/Bộ

Tra-nhai-htea-06
Thêm vào giỏ
Còn hàng

150.000₫/500gr

Hong-tra-Htea-08
Thêm vào giỏ
Còn hàng

120.000₫/500gr

Tra-den-htea-17
Thêm vào giỏ
Còn hàng

120.000₫/500gr