Thêm vào giỏ
Còn hàng

70.000₫/Hộp

Chè Vằng ở Hải Phòng - Htea.vn
Thêm vào giỏ
Còn hàng

60.000₫/Kg

che day htea.vn
Thêm vào giỏ
Còn hàng

160.000₫/Kg

Siêu thị trà H-tea Hải Phòng
Thêm vào giỏ
Còn hàng

50.000₫/gói 20g

che-nhan-tran-htea
Thêm vào giỏ
Còn hàng

60.000₫/30 gói 35g

che-dang-htea
Thêm vào giỏ
Còn hàng

50.000₫/100g

tra-giao-co-lam-htea
Thêm vào giỏ
Còn hàng

150.000₫/gói 300g

tra-hoa-hong-htea
Thêm vào giỏ
Còn hàng

100.000₫/100gr

tra-hoa-cuc-Htea
Thêm vào giỏ
Còn hàng

100.000₫/100gr

tra-cung-dinh-hue--htea
Thêm vào giỏ
Còn hàng

170.000₫/20 gói x (30g<2g/gói)

tra-san-dua-htea-hai-phong3
Thêm vào giỏ
Còn hàng

10.000₫/70gr

Trà Vương ở Hải Phòng - Htea.vn
Thêm vào giỏ
Còn hàng

450.000₫/150g

tra-o-long-htea-hai-phong
Thêm vào giỏ
Còn hàng

600.000₫/kg

tra-olong-hai-phong
Thêm vào giỏ
Còn hàng

1.000.000₫/Kg

tra-olong-hoang-diep-hai-phong
Thêm vào giỏ
Còn hàng

1.200.000₫/Kg

tra-o-long-hai-phong
Thêm vào giỏ
Còn hàng

1.400.000₫/Kg

dsc02563
Thêm vào giỏ
Còn hàng

1.500.000₫/Kg

tra-long-tinh-htea
Thêm vào giỏ
Còn hàng

300.000₫/50g

thiet-quan-am-504
Thêm vào giỏ
Còn hàng

250.000₫/100g

pho-nhi-song-504
Thêm vào giỏ
Còn hàng

600.000₫/Bánh

dsc02680
Thêm vào giỏ
Còn hàng

500.000₫/Bánh

Sản phẩm mới nhất
Thêm vào giỏ
Còn hàng

70.000₫/Hộp

Trà Vương ở Hải Phòng - Htea.vn
Thêm vào giỏ
Còn hàng

450.000₫/150g

Chè Vằng ở Hải Phòng - Htea.vn
Thêm vào giỏ
Còn hàng

60.000₫/Kg

che day htea.vn
Thêm vào giỏ
Còn hàng

160.000₫/Kg

Siêu thị trà H-tea Hải Phòng
Thêm vào giỏ
Còn hàng

50.000₫/gói 20g

che-nhan-tran-htea
Thêm vào giỏ
Còn hàng

60.000₫/30 gói 35g