Liên hệ

Siêu thị trà Htea Hải Phòng

Tel: 0906 086 898 – Add: 29 Nguyễn Bình, Đồng Quốc Bình, Hải Phòng